Skapelsen

Legenden begynner midt i, ved slutten eller på starten. Dette har egentlig ingenting å si, ettersom tid ennå ikke eksisterte. Legendeanalyser var ikke enda, ikke legender heller for den saks skyld. Ingenting var, likevel var alt, fordi alt var ingenting. Alt var ikke tomt, det rommet som eksisterte var fullt av ting, problemet var at det ikke fantes noe rom tingene kunne fylle, eller noe ting rommet kunne omfavne. Det var ikke noe varme, kulde eller lys, mørke, materie, antimaterie, svigermødre, ostepop, vindturbiner, firkløvere… «Det» var intet – eller… det var ikke intet, det var ikke. «Midt i» varte i en evighet, eller en halv evighet, i alle fall sikkert ikke like lenge som en stå-i-planken-i-et-minutt-evighet. Vi vet ingenting om intetheten, annet en at den tok slutt.

Vi er her, vi kan tenke, vi kan gjøre, vi kan føle, vi kan drømme, vi er definitivt, kanskje ikke i den formen vi tror, men vi eksisterer, ting eksisterer, hvordan?
Eneste forklaringen er at alt ikke var intet midt i, det var noe, det må ha vært noe, noe uendelig lite, som lagde en ubalanse i intetheten. En tanke, en plan, en ide, en ting, et verktøy, en firkløver, en følelse, en impuls, Noe må det ha vært som førte intetheten til eksistensen. Så ble De Fire Store til, men ingenting kan bli til ut fra intet, dermed måtte det nødvendigvis bli noe annet fra, et motstykket til de Fire store, på alle mulige måter – Den Store Onde Kristian.
Normalt ville en slik hendelse ha blitt nøytralisert og forsvunnet øyeblikkelig, men ikke denne gangen. Noe opprettholdt denne ubalanserte balansen, og balansen vokste. Den Store Onde Kristian var det første som fikk bevissthet. Den store Onde Kristian sanset rundt seg, merket ingenting, og elsket det, intetheten var det vakreste han noen gang kunne forestille seg. Da så han de Fire Store, og bestemte seg for at universet var best slik det var før – uten noen ting. Og eneste måten å få til dette på, var ved å utslette De Fire Store, og seg selv. De Fire Store derimot, likte å eksistere, samt at annet eksisterte. Dermed ble det umiddelbart krig. Partene var selvsagt presist like sterke, men «noe» lagde en liten ubalanse, som gjorde det mulig at rom, tid, masse, bevegelse ble til samtidig, som det tilsvarende ble fra, uten at de nøytraliserte hverandre. Denne «Krigen» kalles også populært for «The Big Bang». Fra punktet de ble skapt, har alle De Store søkt etter å forstå hva «Noe» er.

En slik forståelse om universets grunnstein vil føre til en enorm makt, makt over alt som er og ikke er. I hendende på De Fire Store vil denne forståelsen føre til en sikring av eksistens, og de har gjort alt de kan for å få tak i en slik forståelse, men klarer det ikke. Dermed har de måttet lage hjelpemidler som kan prøve å forstå «noe», og en selvnærende, selvutviklende og selvbevisst ting ble skapt - liv. Det har etter hvert utviklet seg flere prototyper som igjen har utviklet flere prototyper, med litt hjelp fra De Fire Store har p. Ingen av prototypene har vært vellykkede. Nyvinningen «Mennesket» har heller ikke forstått «Noe» ikke enda. Dette var slutten på midten på legenden om De Fire Store, og Den Store Onde Kristian.