Matrix

Åpne element

For å bruke en annen klient må du skrive inn adressa:

trygve.me

Matrix er en fri og desentralisert lynmeldingsprotokoll. For å bruke matrix må du registrere deg hos en hjemmeserver, f.eks. trygve.me, deretter kan du kommunisere med hvem som helst på din egen hjemmeserver og resten av nettverket.

Det finnes mange forskjellige klienter for forskjellige platformer. på https://matrix.org/clients/ finner du en liste med gode klienter. For nye brukere vill jeg anbefale Element som finnes som i nettleseren, som skrivebordsprogram eller som mobilapp. På https://element.trygve.me finner du nettleserversjonen og appen kan lastes ned her.